นาบี คาเฟ่ แก่งกระจาน

นาบี คาเฟ่ แก่งกระจาน ยกธรรมชาติและผีเสื้อที่เราจับได้จริง มาสร้างโลกจำลองใบใหม่ที่ “บ้านผีเสื้อ” ซึ่งจะได้เห็นการเติบโตของน้องๆ ตั้งแต่ตอนเป็นหนอนผีเสื้อ ดักแด้ และกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงาม มาแล้วอบอุ่นใจ สูดอากาศให้ชุ่มปอด ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆ