Seminar

ห้องสัมนา

รับจัดสัมนา และ รับจัดงานประชุม

นาน่า รีสอร์ท มีห้องสัมนา 3 ห้อง รองรับจำนวนคน สูงสุดถึง 250 คน ซึ่งห้องสัมนาของเรา มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ครบครัน ให้คุณได้ร่วมงานประชุม หรือ งานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮาได้ตลอดจนจบงาน  และนอกจากห้องสัมนาแล้ว เรายังมีลานกิจกรรม สำหรับจัดงานกลางแจ้งได้อีกด้วย

Copyright © 2021 Nana Resort Kaeng Krachan – Created By M.O.D. Creative

Copyright © 2021 Nana Resort Kaeng Krachan
Created By M.O.D. Creative